Under 2017 gör vi en storsatsning och planterar ytterligare 7 hektar med vinrankor. Projektet leds av vår österrikiska vinmakare Franz Schuster, ung viningenjör från Klosterneuburg University utanför Wien.

Vi planterar mestadels Souvignier gris, Muscaris, Donauriesling samt Solaris. Alla är PIWI-sorter vilket innebär att de är resistenta mot svampsjukdomar vilket gör att vi inte besprutar med växtskyddsmedel. Förutom ovan sorter testplanterar vi över 20 olika sorters med olika rotkombinationer, vi vill hitta nya intressanta vinrankor som passar vårt klimat. Det här året är vi Europas största inköpare av PIWI-plantor.

Under 2016 började planeringen samt ett gediget förarbete av marken, bland annat har vi luckrat upp jorden till 70 cm djup för att ge bästa förutsättningarna för rankorna. Vi väljer att ha 3 meters radavstånd för att optimera solljuset under sensommaren och hösten när vi närmar oss skörd.

Arbetet med nyplanteringen pågår ständigt och mer information kommer kontinuerligt upp på hemsidan och sociala medior. Ni är också välkomna förbi vingården att se hur arbetet fortskrider, framförallt den 8,9,10 maj blir en viktig milstolpe när själva planteringen kommer ske.

Bild på delar av vår befintliga plantering, samt över de 7 hektar mark som ska planteras.

Bild på delar av vår befintliga plantering, samt över de 7 hektar mark som ska planteras.

Våra Linderödssvin som hjälpt till med markbearbetning på delar av nyplanteringen.

Våra Linderödssvin som hjälpt till med markbearbetning på delar av nyplanteringen.

Marken börjar bli redo, flera ton med sten har plockats för hand samt att marken har jämnats med hjälp från lokala jordbrukare.

Marken börjar bli redo, flera ton med sten har plockats för hand samt att marken har jämnats med hjälp från lokala jordbrukare.