I måndags gästade landsbygdsministern Sven-Erik Bucht vingårdarna på Kullahalvön för att få en inblick i den svenska vinindustrin. Högst upp på agendan stod gårdsförsäljning och möjligheterna för Höganäs Kommun att skapa ett pilotprojekt med gårdsförsäljning av egenproducerat vin.

Träffen hölls på Arilds Vingård; först presenterade kommunalrådet Peter Kovacs historien om Kullahalvön och vilka möjligheter vi står inför med besöksnäringen med alla småproducenter som finns i regionen. Därefter fick vingårdarna presentera sig och berätta hur man arbetar på olika sätt med odlingar och försäljning. Vingårdarna på Kullahalvön är Villa Mathilda, Södåkras Vingård, Arilds Vingård samt vi på Kullahalvöns Vingård. Gemensamt för alla är att vi vill vara med och utveckla besöksnäringen och att gårdsförsäljning leder till ökad försäljning och nyanställningar. Med på mötet var även Christer Paulsson och Rikard Nilson och berättade om projektet Food Evolution som syftar till att utveckla nordvästra Skåne som en kulinarisk destination.

Sven-Erik Bucht var nöjd med eftermiddagen och imponerad över entreprenörskapsandan bland vingårdarna. Framöver är det intressant att se vad mötet leder till, dock är vi medvetna om att frågan är komplex och även innefattar områden som Sveriges alkoholpolitik och Systembolagets monopol. Frågan behandlas för tillfället som en folkhälsofråga medan vi gärna ser att man skiftar fokus till en näringslivsfråga. 

För att sammanfatta var det en trevlig eftermiddag där vingårdarna tillsammans med Höganäs Kommun kommer fortsätta att hålla frågan om gårdsförsäljning aktiv. Mer information om träffen går att få på följande länkar: 

Höganäs Kommun inklusive video

Helsingborgs Dagblad

Lokaltidningen

Comment