Under två och en halv dag planterade vi drygt 22.000 plantor, och gick från 1,5 ha till 8,5 hektar. Planteringen gick mycket bra och plantorna acklimatisera sig väl. 

Comment